فایل word مقايسه اثرات روغن ماهي و روغن ذرت بر سطح ليپيدهاي سرم بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه کننده به کلينيک ديابت زاهدان، سال 83-82

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقايسه اثرات روغن ماهي و روغن ذرت بر سطح ليپيدهاي سرم بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه کننده به کلينيک ديابت زاهدان، سال 83-82 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه اثرات روغن ماهي و روغن ذرت بر سطح ليپيدهاي سرم بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه کننده به کلينيک ديابت زاهدان، سال 83-82  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه اثرات روغن ماهي و روغن ذرت بر سطح ليپيدهاي سرم بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه کننده به کلينيک ديابت زاهدان، سال 83-82،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه اثرات روغن ماهي و روغن ذرت بر سطح ليپيدهاي سرم بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه کننده به کلينيک ديابت زاهدان، سال 83-82 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران)

تعداد صفحات :10

مقدمه: بیماری دیابت به عنوان یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک انسان دارای شیوعی در حال پیشرفت می باشد. دیس لیپیدمی در این بیماران شایع است که با افزایش تری گلیسرید و LDL-C و کاهش HDL-C پلاسما مشخص می گردد و خطر حوادث قلبی و عروقی را افزایش می دهد. درمان های پیشنهادی جهت دیس لیپیدمی در افراد دیابتی، استفاده از اسیدهای چرب اشباع نشده امگا-3 می باشد که عمدتا در روغن ماهی موجود است.روش ها: این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی شده انجام گرفت. در مدت یک سال 96 بیمار دیابتی نوع 2 در دو گروه به مدت 8 هفته و سه بار در روز تحت تغذیه با روغن ماهی یا روغن ذرت قرار گرفتند (هر گروه 48 نفر). در ابتدای مطالعه و در پایان هفته هشتم میزان قند خون ناشتا، تری گلیسرید، کلسترول تام، LDL-C و HDL-C بیماران اندازه گیری شد و تغییرات آنها در هر گروه و نیز بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: به طور كلی جنس، متوسط سن، سن شروع دیابت، مدت دیابت، BMI، میزان كلسترول تام، FBS، LDL-C، HDL-C و تری گلیسرید قبل درمان و نوع درمان دیابت، و سیگاری و غیر سیگاری بودن در دو گروه با هم تفاوت معنی داری نداشت. در گروه مصرف كننده روغن ماهی و روغن ذرت، میزان متوسط تری گلیسرید، کلسترول تام و قند خون ناشتا قبل و بعد از درمان اختلاف معنی داری نداشتند ولی در گروه روغن ماهی LDL-C بعد از درمان كاهش و HDL-C افزایش یافت (P=0.001) و در گروه روغن ذرت میزان متوسط LDL-C قبل و بعد از درمان اختلاف معنی داری با هم نداشتند ولی HDL-C بعد از درمان افزایش یافت (P=0.001). میزان متوسط تغییرات تری گلیسرید، کلسترول تام و قند خون ناشتا قبل و بعد از درمان در دو گروه با هم اختلاف معنی داری نداشت ولی بعد از درمان در گروه روغن ماهی نسبت به گروه روغن ذرت، میزان LDL-C كاهش و میزان HDL-C افزایش چشمگیری داشت که به ترتیب P=0.003 و P=0.001 بود. نسبت متوسط مقادیر LDL / HDL و /HDL كلسترول تام در گروه روغن ماهی و روغن ذرت در قبل و بعد از درمان اختلاف معنی داری داشته و نسبت متوسط تغییرات این دو در گروه روغن ماهی نسبت به روغن ذرت کاهش واضحی داشتند که به ترتیب برای نسبت های فوق P=0.001 و P=0.005 بود.نتیجه گیری: در این طرح روغن ماهی نسبت به روغن ذرت باعث کاهش بیشتر میزان LDL-C و افزایش بیشتر HDL-C شد و از آن مهم تر این که روغن ماهی باعث کاهش نسبت مقادیر HDL-C / كلسترول تام و LDL/HDL شد که این موارد باعث کاهش خطر حوادث قلبی و عروقی در بیماران دیابتی نوع 2 می شود .
كلید واژه: دیابت نوع 2، روغن ماهی، دیس لیپیدمی

لینک کمکی