فایل word ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجراي عملكرد ذرت دانه اي سينگل كراس 704

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجراي عملكرد ذرت دانه اي سينگل كراس 704 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجراي عملكرد ذرت دانه اي سينگل كراس 704 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجراي عملكرد ذرت دانه اي سينگل كراس 704،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجراي عملكرد ذرت دانه اي سينگل كراس 704 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :12

به منظور ارزیابی قدرت رقابتی ذرت و سلمه تره آزمیشی در سال زراعی 1382 در مزرعه پژوهشی دانشگاه تهران واقع در دولت آباد كرج انجام شد. آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح پایه بلوك های كامل تصادفی و با 3 تكرار انجام گردید. تیمارهای استفاده شده در آزمایش شامل 7 سطح تراكم سلمه تره (0، 5، 10، 15، 20، 25 و 30 بوته در مترمربع) و 2 سطح الگوی كاشت (تك ردیفه و دو ردیفه) بودند تجزیه آماری نشان كه عملكرد دانه، بیوماس، شاخص برداشت، تعداد ردیف دانه در بلال، قطر چوب و ارتفاع گیاه تحت تاثیر تراكم سلمه تره قرار گرفت ولی تحت تاثیر الگوی كاشت قرار نگرفتند. اثر الگوی كاشت روی عملكرد دانه و تعداد ردیف دانه در بلال در سطح 95% معنی دار گردید به طوری كه عملكرد دانه در الگوی كشت دو ردیفه (8.87 تن در هكتار) بیشتر از تك ردیفه (8 تن در هكتار) بوده است و همچنین تعداد ردیف دانه در بلال نیز در الگوی كشت دو ردیفه (14.03) بیشتر از تك ردیفه (13.42) بوده است. وزن هزار دانه تحت تاثیر هیچ یك از تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. اثر متقابل بین الگوی كاشت و تراكم سلمه نیز در مورد صفات تعداد دانه در ردیف و قطر چوب معنی دار شد. عملكرد دانه ذرت بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار را با عملكرد بیولوژیك (r=0.93**) نشان داد و بعد از آن شاخص برداشت (r=0.54**)، ارتفاع بوته (r=42**)، تعداد دانه در ردیف بلال (r=0.39*) و تعدا ردیف دانه در بلال (r=0.31*) با عملكرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری داشته اند.
كلید واژه: ذرت، سلمه تره، رقابت، تراكم، الگوی كاشت، عملكرد و اجزای عملكرد

لینک کمکی