فایل word بررسي تاثير پارامترهاي E و F بر روي تابع خطاي مينيمم شده در محاسبه ثابت هاي پايداري كمپلكسهاي تنگستن (VI) و موليبدن (VI) با نيتريلوتري استيك اسيد و گلوتاميك اسيد در قدرت هاي يوني مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي تاثير پارامترهاي E و F بر روي تابع خطاي مينيمم شده در محاسبه ثابت هاي پايداري كمپلكسهاي تنگستن (VI) و موليبدن (VI) با نيتريلوتري استيك اسيد و گلوتاميك اسيد در قدرت هاي يوني مختلف دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي تاثير پارامترهاي E و F بر روي تابع خطاي مينيمم شده در محاسبه ثابت هاي پايداري كمپلكسهاي تنگستن (VI) و موليبدن (VI) با نيتريلوتري استيك اسيد و گلوتاميك اسيد در قدرت هاي يوني مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي تاثير پارامترهاي E و F بر روي تابع خطاي مينيمم شده در محاسبه ثابت هاي پايداري كمپلكسهاي تنگستن (VI) و موليبدن (VI) با نيتريلوتري استيك اسيد و گلوتاميك اسيد در قدرت هاي يوني مختلف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي تاثير پارامترهاي E و F بر روي تابع خطاي مينيمم شده در محاسبه ثابت هاي پايداري كمپلكسهاي تنگستن (VI) و موليبدن (VI) با نيتريلوتري استيك اسيد و گلوتاميك اسيد در قدرت هاي يوني مختلف :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي)

تعداد صفحات :14

با استفاده از روش های پتانسیومتری و اسپكتروفوتومتری ثابت های تشكیل گونه های موجود در سیستم های نیتریلوتری استیك اسید H++W(VI)+ و نیتریلوتری استیك اسید + H+ در محلول آبی در گستره pH=4-9 در دمای 25oC و قدرت های یونی مختلف (0.1 تا 1.0 مول بر لیتر از سدیم پركلرات) تعیین شدند. نشان داده شد كه تنگستن (VI) با نیتریلوتری استیك اسید كمپلكس تك هسته ای 1:1 از نوع (WO3L3-) در pH=7.5 تشكیل می دهد. تركیب كمپلكس توسط روش تغییرات پیوسته تعیین شد.تشكیل كمپلكس مولیبدن (VI) با گلوتامیك اسید در محلول آبی در گسترده pH=4-9 با استفاده از روش های پلاریمتری، پتانسیومتری و اسپكتروفوتومتری مورد مطالعه قرار گرفت. تركیب كمپلكس توسط روش تغییرات پیوسته تعیین شد. نشان داده شد كه مولیبدن (VI) با گلوتامیك اسید در pH=6.0، كمپلكس تك هسته ای 1:1 از نوع (M0O3L2-) تشكیل می دهد. ثابت های تفكیك گلوتامیك اسید و ثابت های پایداری كمپلكس در 25oC و در گستره قدرت یونی 0.1 تا 1 مول بر لیتر از سدیم پركلرات تعیین شدند.در هر دو واكنش تشكیل كمپلكس وابستگی ثابت های تفكیك و ثابت های پایداری به قدرت یونی توسط معادله ای از نوع دبای- هوكل با معرفی دو پارامتر جدید E و F شرح داده می شوند و تاثیر دو پارامتر مذكور بر روی تابع خطای مینیمم شده مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتا بین دو الگوی وابستگی به قدرت یونی برای دو كمپلكس مقایسه ای انجام شده است و نتایج با داده های گزارش شده قبلی مقایسه شده اند.
كلید واژه: قدرت یونی، تنگستن (VI)، مولیبدن (VI)، نیتریلوتری استیك اسید، گلوتامیك اسید، ثابت پایداری، تابع خطا

لینک کمکی