فایل word استفاده از روشهاي آماري چند متغيره براي کشف و تفسير بي هنجاريهاي نفتي در منطقه ياکولا در چين

لتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word استفاده از روشهاي آماري چند متغيره براي کشف و تفسير بي هنجاريهاي نفتي در منطقه ياکولا در چين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word استفاده از روشهاي آماري چند متغيره براي کشف و تفسير بي هنجاريهاي نفتي در منطقه ياکولا در چين : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم زمينتعداد صفحات :18بسیاری از روشهای آمار کلاسیک در تحلیلهای عددی و در بررسی پدیده های مختلف طبیعی به کار می روند ولی متاسفانه بسیاری از ا

فایل word رابطه نمرات تيپ شبانه روزي و زمان واكنش دانشجويان در دو نوبت صبح و عصر

ي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word رابطه نمرات تيپ شبانه روزي و زمان واكنش دانشجويان در دو نوبت صبح و عصر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word رابطه نمرات تيپ شبانه روزي و زمان واكنش دانشجويان در دو نوبت صبح و عصر : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تازه هاي علوم شناختيتعداد صفحات :9هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واكنش در دو نوبت صبح و عصر بود. همچنین مطالعه تفاوت عملكرد دانشجویان در زمان واكنش صبح و عصر هدف دیگر پژوهش بود.روش: در یك بررسی مقطعی، 65

فایل word تجزيه و تحليل سري هاي زماني تصادفي به روش قطع تراز

ين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تجزيه و تحليل سري هاي زماني تصادفي به روش قطع تراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word تجزيه و تحليل سري هاي زماني تصادفي به روش قطع تراز : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش فيزيک ايرانتعداد صفحات :5روش قطع تراز یك راهكار بسیار سودمند جهت تجزیه و تحلیل سریهای زمانی تصادفی است. ما در این مقاله با معرفی این روش به تحقیق در مورد نوفه های بتا و سریهای زمانی فواصل ضربان قلب (RR) پرداخته و تمایز قابل توجهی را بین نوفه l/f و نوفه سفید و همچنین قلب سالم و بیماری نارسایی قلبی (Chf) نشان می دهیم