فایل word بررسي تغييرات جمعيت شته گردو (Chromaphis juglandicola (Kalt.) (Hom., Callaphididae) و شناسايي دشمنان طبيعي آن در حومه تبريز

کز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي تغييرات جمعيت شته گردو (Chromaphis juglandicola (Kalt.) (Hom., Callaphididae) و شناسايي دشمنان طبيعي آن در حومه تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word بررسي تغييرات جمعيت شته گردو (Chromaphis juglandicola (Kalt.) (Hom., Callaphididae) و شناسايي دشمنان طبيعي آن در حومه تبريز : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش کشاورزيتعداد صفحات :16شته گردو که یکی از آفات مهم درختان گردو در دنیا و از جمله ایران می باشد، طی سال های 1376 و 1377 از نظر ت

فایل word ميكرومورفولوژي انباشتگي كربنات كلسيم ثانوي در قسمتي از زمين هاي پيرامون درياچه اروميه

در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ميكرومورفولوژي انباشتگي كربنات كلسيم ثانوي در قسمتي از زمين هاي پيرامون درياچه اروميه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word ميكرومورفولوژي انباشتگي كربنات كلسيم ثانوي در قسمتي از زمين هاي پيرامون درياچه اروميه : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايرانتعداد صفحات :17در مناطق خشك و نیمه خشك تجمع تركیبات كربنات كلسیم یكی از معیارهای مهم در ارزیابی درجه تحول خاك، قدمت خاك و نهایتا رده بندی و كاربری اراضی

فایل word ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجراي عملكرد ذرت دانه اي سينگل كراس 704

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجراي عملكرد ذرت دانه اي سينگل كراس 704،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجراي عملكرد ذرت دانه اي سينگل كراس 704 : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگيتعداد صفحات :12به منظور ارزیابی قدرت رقابتی ذرت و سلمه تره آزمیشی در سال زراعی 1382 در مزرعه پژوهشی دانشگاه تهران واقع در دولت آباد كرج انجام شد. آ